Hotline: 0908.351.264(Mrs.Châu) - E-Mail: vansanhunghung@gmail.com

Hình ảnh Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội 28/03 - 01/04/2013

05/04/2013Hình ảnh giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội diễn ra từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2013Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Hội chợ triển lãm Vietbuild Hà Nội


Chia sẻ: Share
Thiet ke web : Ngon Hai Dang