Hotline: 0908.351.264(Mrs.Châu) - E-Mail: vansanhunghung@gmail.com

Giao dịch mua bán gỗ tại Phần Lan giảm

24/09/2011

  

Sự suy giảm nhanh chóng về nhu cầu xuất khẩu diễn ra từ cuối năm 2008. Suy thoái kinh tế tại các thị trường chính ở châu Âu tiếp tục xấu đi ở đầu năm 2009 và nhu cầu về các sản phẩm thấp hơn so với mức bình thường. Điều này gây tác động tới sự thu mua nguyên liệu gỗ thô trong tháng 2. Trên 90% sản lượng giấy và paperboard được xuất khẩu ra nước ngoài và thị phần xuất khẩu các mặt hàng này chiếm khoảng 60% của cả ngành sản phẩm gỗ.

Phần lớn sản lượng 1,9 triệu m3 gỗ được mua trong tháng 1 và tháng 2 là mua từ các nhà sở hữu rừng tư nhân, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong đó giao dịch gỗ thông thô trong hai tháng 1 và 2 giảm 37%, gỗ vân sam thô giảm 29% và gỗ bulô thô giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Gia dịch gỗ giấy từ vân sam giảm 40% và gỗ giấy từ bulô giảm 57% so với tháng 1 và 2 năm 2008.

Giá gỗ giấy tăng khaỏng 1% so với tháng 1, trong khi phí quyền khai thác gỗ mềm thô giảm 3% và phí quyền khai thác gỗ thô bulô giảm 6%. Cụ thể, phí quyền khai thác trung bình gỗ thông thô và vân sam thô là 45 Eur/m3, gỗ bulô thô là 40 Euro/m3, gỗ thông và gỗ giấy bulô là 14-15 Euro/m3, gỗ giấy vân sam là 20 Euro/m3.
     
     
     

Chia sẻ: Share
Thiet ke web : Ngon Hai Dang